Quốc Cường Gia Lai: Sửa lãi tăng gấp 3 lần do kế toán nhầm

16:29 12/04/2019 39903

Do kế toán làm nhầm số liệu doanh thu và lợi nhuân công ty con trong quá trình hợp nhất số liệu, lợi nhuận hợp nhất quý IV của QCG đã phải điều chỉnh lại, tăng hơn gấp đôi và theo đó lợi nhuận lũy kế 2012 cũng tăng gấp 3 lần.

Do kế toán làm nhầm số liệu doanh thu và lợi nhuân công ty con trong quá trình hợp nhất số liệu, lợi nhuận hợp nhất quý IV của QCG đã phải điều chỉnh lại, tăng hơn gấp đôi và theo đó lợi nhuận lũy kế 2012 cũng tăng gấp 3 lần.

Quốc Cường Gia Lai: Sửa lãi tăng gấp 3 lần do kế toán nhầm

Công ty Cường "đô la" thường xuyên gặp vấn đề trong công bố thông tin tài chính cho cổ đông và nhà đầu tư.

 

Ngày 27/2, tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) bất ngờ đính chính kết quả kinh doanh của quý này cũng như cả năm 2012.

 

Tags