LỄ TRAO TẶNG CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA HỘI NHẬP QUỐC TẾ

14:56 16/04/2019 37075

Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc. Bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc là nhiệm vụ then chốt của chiến lược phát triển văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội, mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước.

Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc. Bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc là nhiệm vụ then chốt của chiến lược phát triển văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội, mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước.

 

(Ảnh - Trích nguồn Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar)

Ông Phạm Văn Tưởng, Uỷ Viên Uỷ Ban  mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tứ Kỳ, Chủ tịch hội chữ thập đỏ từ thiện Đồng Tâm, Trưởng Ban quản lý kiêm thủ nhang trụ trì di tích Đền Mắc Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương là hội viên xuất sắc của Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam, đại diện cho những nghệ nhân văn hóa của Việt Nam tích cực tham gia gặp gỡ, giao lưu  nhân dân với các nghệ nhân của Myanmar trong khuôn khổ chương trình “Thương hiệu hoạt động văn hóa hội nhập quốc tế”  Việt Nam – Myanmar năm 2018, tổ chức tại nhà hát lớn thành phố Yangon – Myanmar.

 

(Ảnh - trích nguồn Quang Hiến)

Ông Phạm Văn Tưởng luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Theo ông đây là sự nghiệp của toàn dân, do đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng.

(Ảnh – Trích nguồn Quang Hiến)

Để ghi nhận sự đóng góp đó, ngày 20 tháng 05 năm 2018 (tức ngày 06 tháng 04 năm Mậu Tuất) TS. Lê Ngọc Dũng, Uỷ viên uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam - Chủ tịch hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch hội Mỹ nghệ kim hoàn Đá quý Việt Nam cùng bà Phan Thị Tuyết Minh Ủy ban thường vụ - Trưởng ban thông tin truyền thông Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam đã đến và Trao bằng chứng nhận cho ông Phạm Văn Tưởng, thủ nhang trụ trì đền Mắc, đã có thành tích xuất sắc trong giao lưu nhân dân Việt Nam – Myanmar năm 2018.

QUANG HIẾN. BIC-VATA