Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 khóa VIII thành công tốt đẹp

16:35 12/04/2019 21504

Ngày 8-1, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa VIII đã khai mạc.

Ngày 8-1, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa VIII đã khai mạc.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan Trung ương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Các Lãnh đạo tổ chức thành viên thuộc ỦY ban Trung ương MTTQ Việt Nam. TS. Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam tham dự Hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những đóng góp của MTTQ Việt Nam trong năm 2018, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển của đất nước. Ông Trần Quốc Vượng đề nghị, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, làm tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tổ chức tốt Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm

 


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII) sẽ thảo luận nhiều nội dung, trong đó có các nội dung của cả nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, tại hội trường và trong quá trình chia tổ thảo luận, các đại biểu cần tập trung phân tích, cho ý kiến vào văn bản trình hội nghị, đặc biệt là những sáng kiến phát huy vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam giai đoạn tới.

Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý, năm 2019 là năm có nhiều sự kiện, mục tiêu lớn, là năm được Đảng, Nhà nước đánh giá đất nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; được Chính phủ xác định là năm tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Do vậy, vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cần được củng cố, tăng cường ở mức cao hơn, trên cơ sở tiếp tục phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc và đồng thuận xã hội.

09ee72fa0f15ec4bb504

TS. Lê Ngọc Dũng-Ủy viên ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Tại Hội Nghị, TS. Lê Ngọc Dũng-Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, thành viên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có tham luận đóng góp ý kiến vào tờ trình Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2019; tờ trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; tờ trình xin ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024...

 

TS. Lê Ngọc Dũng bày tỏ vui mừng "Năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, chương trình, mục tiêu của Nhà nước và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân đặc biệt các tổ chức xã hội nghề nghiệp, hội viên các ngành nghề. Công tác tham mưu cho Đảng ngày càng có chiều sâu với nhiều sáng kiến, sáng tạo, thể hiện chính kiến, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và đây chính là những ưu điểm góp phần nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam"...

cf62f1718c9e6fc0368f

TS. Lê Ngọc Dũng chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, đoàn kết, dân chủ, thẳng thắng và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Từ các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị và nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản của các cụ, các vị, các đại biểu gửi tới Ban tổ chức Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Các ý kiến thảo luận rất phong phú, đại diện cho các vùng, miền, trên nhiều lĩnh vực của các đại biểu ở cấp tỉnh, huyện, xã và khu dân cư; của đại biểu trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; của các nhà khoa học; chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu; của đảng viên và người ngoài Đảng. Đây chính là tình cảm, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của các cụ, các vị là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với đất nước, với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam”.

TS. Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2018

 Tại Hội Nghị, TS. Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng./.

Đinh Trung (Tổng hợp)

Tags